pálenie plechu do 50 mm

presnosť pálenia 0.5 mm

rozmer pracovnej plochy 3200 x 1600 mm

rezná rýchlosť 10 000 mm/min

kontakt: 0905 993 075

Kotly Lokca s.r.o

Kotly Lokca s.r.o

kontakt: 0905 551 194

konštrukcia model 2

Kotly Lokca s.r.o

kontakt: 0905 551 194

konštrukcia model 2

Kotly Lokca s.r.o

kontakt: 0905 551 194

konštrukcia most

Produkty Kotly Lokca s.r.o